طولانی ترین دیوار پارامتریک جهان

طولانی ترین دیوار پارامتریک جهان – فرودگاه استانبول   شرکت معماری انگلیسی Softroom شش سالن استراحت برای ترکیش ایرلاین در فرودگاه استانبول طراحی کرده است.این شش سالن  توسط یک دیواره پارامتریک روبان مانند(طولانی ترین دیوار پارامتریک جهان) به طول تقریباً یک مایل به هم پیوسته اند. این دیوار که Flow Wall (دیوار سیال) خوانده می … ادامه خواندن طولانی ترین دیوار پارامتریک جهان