معماری پارامتریک و تکنیکهای بومی بافت بامبو در طراحی داخلی

معماری پارامتریک و تکنیکهای بومی بافت بامبو در طراحی داخلی رستورانی در چین – Chuan’s Kitchen” by Infinity Mind”       معماری پارامتریک در طراحی داخلی رستوران، با استفاده از ایده سنتی بافت بامبو و شبیه سازی دیجیتالی این بافت، به اجرا درآمده است. چون بامبو رایج ترین متریال و نمود سمبولیک فرهنگ ناحیه سیچوان چین … ادامه خواندن معماری پارامتریک و تکنیکهای بومی بافت بامبو در طراحی داخلی