کاربرد و تاثیر اصول طراحی پارامتریک در معماری داخلی

  اصول طراحی پارامتریک در معماری داخلی   طراحی پارامتریک در معماری داخلی و به طور کلی در هنر معماری، دربرگیرنده پارامترها و ارتباط آنها با یکدیگر به منظور یافتن راه حل های مناسب است. این روش طراحی گزینه های متعددی را برای حل هر مشکلی که ممکن است با آن مواجه شویم ارایه می … ادامه خواندن کاربرد و تاثیر اصول طراحی پارامتریک در معماری داخلی