طراحی داخلی بیونیک الهام گرفته از درخت

طراحی داخلی بیونیک الهام گرفته از درخت طراحی داخلی بیونیک ایده ای بود که گروه معماری Orproject با الهام از آن ساختار پاویون مانندی تحت عنوان Vana را در” خانه آجر” در دهلی نو به نمایش گذاشت. این دفتر معماری مجموعه الگوریتمی تعریف کرد که می تواند برای شبیه سازی رشد درختان استفاده شود. این … ادامه خواندن طراحی داخلی بیونیک الهام گرفته از درخت