الگوریتم نویسی برای بهینه سازی عملکرد آکوستیک سالن کنسرت

 الگوریتم نویسی برای بهینه سازی عملکرد آکوستیک سالن کنسرت الگوریتم نویسی و طراحی الگوریتمیک رویکردی است که شرکت معماری هرزوگ و دمورن و استودیو آلمانی One to One در ساخت تالار کنسرت اِلب فیل هارمونی در هامبورگ آلمان اتخاذ کرده اند. طراحی  الگوریتمیک دراماتیک و از سوی دیگر منطقی ساختمان Elbphilharmonie، تحسین فراوان صاحب نظران … ادامه خواندن الگوریتم نویسی برای بهینه سازی عملکرد آکوستیک سالن کنسرت