مبلمان پارامتریک با اتصالات مفصلی

مبلمان پارامتریک با اتصالات مفصلی این مبلمان پارامتریک توسط گروهی از دانشجویان ارشد معماری در دانشگاه ملبورن استرالیا اجرا شده است. پروسه طراحی با راهنمایی Paul Loh و David Leggett انجام شده است. ایده اولیه پروژه در چند سال اخیر یک مبحث باز و فعال درمورد ساخت به عنوان ابزاری برای یادگیری مطرح شده است. … ادامه خواندن مبلمان پارامتریک با اتصالات مفصلی